KwaliteitsZORG Dianne

Bij KwaliteitsZORG Dianne kunt u terecht voor advies, coaching en training op het gebied van palliatieve zorg en hospicezorg.

Over mij
Ik ben Dianne Boxman, opgeleid kwaliteitsfunctionaris in de zorg en BIG geregistreerd verpleegkundige. Ik heb 13 jaar ervaring in de hospicezorg, zowel in de directe patiëntenzorg als in een coördinerende en adviserende rol.

Als kwaliteitsadviseur zet ik mijn ervaring en deskundigheid graag in om samen met u de kwaliteit van zorg in uw organisatie te verbeteren en borgen. Op basis van een vrijblijvend kennismakingsgesprek bied ik een training, advies- of coachingstraject op maat aan, waarin uw wensen en die van uw zorgteam voorop staan.

Ik ben praktisch ingesteld, werk bottom-up en heb altijd het belang van de individuele patiënt voor ogen. Daarnaast streef ik ernaar kwaliteitszorg in te bedden als vanzelfsprekend onderdeel van de dagelijkse praktijk.

Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Diensten

KwaliteitsZORG Dianne heeft zorgorganisaties veel te bieden. Denkt u bijvoorbeeld aan:

  • Coaching on the job bij het integreren van landelijke richtlijnen en methodes in de palliatieve zorg, zoals palliatief redeneren en gebruik van meetinstrumenten, in de dagelijkse praktijk
  • Ondersteuning en advies bij het opzetten en onderhouden van het kwaliteitssysteem
  • Ondersteuning en advies in de aanloop naar een audit voor certificering
  • Advies over gebruik en ondersteuning bij de implementatie van het Madenco eZorgdossier, hèt zorgdossier voor de palliatieve zorg
  • Het verzorgen van interne of externe audits

Referenties

Huidige opdrachtgevers

Perspekt – kwaliteit in zorg
Stichting Perspekt is een kwaliteitsinstituut in de zorg. Zij ondersteunen organisaties binnen de langdurige zorg in het verder ontwikkelen van hun kwaliteitsdenken. Zij voeren audits uit, verlenen keurmerken, certificaten en ontwikkelen kwaliteitssystemen voor specifieke doelgroepen. Namens Stichting Perspekt ben ik auditor voor de keurmerken PREZO CarePREZO hospicezorg en PREZO VVT.

Palliaterm
Palliaterm is een netwerkorganisatie van zelfstandige zorgprofessionals. Zij leveren zorg op maat samen met mantelzorg en vrijwilligers. Palliaterm helpt de zelfstandige zorgprofessionals zodat ze goede palliatieve zorg kunnen leveren.
Voor Palliaterm verzorg ik jaarlijks scholingen palliatieve zorg op basis van de vragen die er op dat moment leven. Daarnaast begeleid ik zorgplanbesprekingen via Skype wanneer het zorgteam daar behoefte aan heeft.

De Drie Notenboomen
De Drie Notenboomen ontwikkelt als franchiseorganisatie kleinschalige woonvoorzieningen voor verschillende doelgroepen, zoals volwassenen met geheugenproblemen zoals dementie. De woonvoorzieningen voor deze groep mensen heet Herbergier. In een Herbergier wonen 15 à 16 gasten met geheugenproblemen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Er zijn inmiddels 41 Herbergiers in Nederland.
Namens De Drie Notenboomen verzorg ik interne audits bij de Herbergiers, waarbij getoetst wordt langs de lijn van de visie Herbergier en de basiskwaliteitscriteria zoals vastgelegd in het Kwaliteitskader Herbergier. De ondernemers gebruiken de uitkomsten van de interne audits voor de doorontwikkeling van de kwaliteit van zorg in hun Herbergier.

Werkervaring overig

Academisch hospice Demeter
Ik ben hier sinds de start van academisch hospice Demeter op 21 juni 2007 in vaste dienst. De eerste jaren ben ik werkzaam geweest als oncologieverpleegkundige. Sinds het afronden van mijn opleiding tot kwaliteitsfunctionaris in de zorg bij het CBO, in 2013, ben ik verantwoordelijk voor het kwaliteitssysteem en het behouden van het keurmerk PREZO Hospicezorg. Ik geef advies aan het bestuur en ondersteun het professionele zorgteam bij het voortdurende proces van verbeteren en borgen van de kwaliteit van zorg. De meest recente projecten betreffen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het implementeren van een nieuw verpleegkundig oproepsysteem (alarmering voor patiënten).

Praktijkteam Palliatieve Zorg, ministerie van VWS 
Sinds de start, in maart 2016, maak ik deel uit van het Praktijkteam Palliatieve Zorg. Dit praktijkteam is een samenwerking tussen het ministerie van VWS, verzekeraars, netwerken palliatieve zorg, het CIZ en diverse partijen uit de palliatieve zorg. Het belangrijkste doel is het structureel oplossen van knelpunten in de palliatieve zorg en deze oplossingen landelijk bekend maken en invoeren.

Madenco eZorg 
In samenwerking met de Associatie Hospicezorg Nederland is vanuit de palliatieve zorg het elektronisch zorgdossier voor hospices, palliatieve units en palliatieve thuiszorg ontwikkeld. Namens academisch hospice Demeter ben ik intensief betrokken bij de voortdurende (door)ontwikkeling van dit eZorgdossier.

Hospice Hoeksche Waard
Bij Hospice Hoeksche Waard in Zuid-Beijerland heb ik het coördinerend team en verpleegkundig team ondersteund bij de implementatie van het kwaliteitssysteem PREZO Hz en het integreren van de standaarden uit het kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland in de dagelijkse praktijk. Dit door middel van coaching on the job en als vraagbaak en sparringpartner. Daarnaast heb ik ondersteund bij de implementatie van het Madenco eZorgdossier. De opdracht is afgerond met het behalen van het keurmerk PREZO Hz in december 2019.

Prisma Hospice Balade
Hospice Balade is het eerste hospice voor mensen met een (verstandelijke) beperking, Niet Aangeboren Hersenafwijking, bepaalde vormen van dementie en/of psychiatrische problemen, waarvoor opvang in een regulier hospice niet mogelijk is. Vanaf de start van het hospice in 2017 heb ik het professionele zorgteam ondersteund bij het opzetten van het kwaliteitssysteem. De opdracht is afgerond in november 2019 met het behalen van het keurmerk PREZO Hospicezorg in november 2019.

UNICUM Huisartsenzorg
Voor UNICUM Huisartsenzorg heb ik als projectmedewerker een pilot uitgevoerd met de implementatie van het Utrecht Symptoom Dagboek – 4 dimensioneel (USD-4D) in de eerste lijn. De pilot heeft geleid tot de Handreiking Implementatie Utrecht Symptoom Dagboek in de huisartsenpraktijk, gepubliceerd in augustus 2019.

Contact

Dianne Boxman
06 53 13 05 64
info@kwaliteitszorg-dianne.com
LinkedIn

Stuur mij een bericht, dan neem ik contact met u op.